مصرف بهینه

یکی از تحولات جدی در عرصه روشنایی  که لامپ های ال ای دی باعث آن شدند پایین آوردن مصرف انرژی به میزان

قابل توجه بود. دیگر خبری از لامپ های قدیمی با هزینه های برق بالا و گرمای زیاد نبود.

لامپ های LED جدید نسبت به لامپهای قدیمی رشته ای، حدود 75 درصد انرژی کمتری مصرف می کنند.

این نوع لامپ حتی نسبت به لامپهای کم مصرف نیز بهینه تر هستند و کارآیی بالاتری دارند.

به طور متوسط تخمین زده می شود که مصرف انرژی لامپ های قدیمی رشته ای 1752 کیلووات ساعت می باشد.

همین عدد در لامپ های کم مصرف، 315 کیلووات ساعت و در لامپهای ال ای دی 105 کیلووات ساعت می باشد.

همچنین با توجه به طول عمر بالای این محصولات پس از خرید لامپ های ال ای دی نیاز کمتری به تعویض آن پیدا می کنید

که هزینه های شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. گفته می شود به عنوان مثال در طول دوره عمر یک لامپ LED

با کیفیت نیاز به 4 تا 5 برابر تعویض لامپ در مورد لامپ های فلورسنت یا کم مصرف دارید.