چراغ سقفی
07
فوریه

انواع چراغ سقفی

آشنایی با انواع چراغ های سقفی یکی از مهمترین وسایل برای ایجاد روشنایی انواع متفاوتی از چراغ ها هستند که به طرق مختلف در سقف مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های آویز چراغ های آویز، شامل انواع چراغ ها و لوسترهایی هستند که به صورت آویز در سقف مورد استفاده قرار می گیرند. این […]

ادامه مطلب